خدمات ما


ما در کار خود بهترین هستیم

بیژن ساچمه ای تخصصی برای تفنگ های بادی ورزشی pcp

  • سر گنبدی مسابقه ای 18.2 گرین
  • Bijan Match
  • سر تخت 4.5
  • &-5
  • 444

حامیان ما

فدراسیون تیراندازی
هیات تیراندازی سراسر کشور
سالنهای تیراندازی سراسر کشور
تیراندازان سلاحهای pcp
تیراندازان ورزشی حرفه field target trophy
تیراندازان ورزشی حرفه bench rest

درباره ما

شرکت ساچمه بيژن از سال 1354 براي اولين بار نسبت به طراحي و ساخت و توليد ساچمه تفنگ بادي صد در صد ايراني در کاليبرهاي رايج جهان 0.177 ( mm4.5) 0.22 (mm5.5 ) اقدام نمود و در سال 1360 با همکاري سازمان پژوهشهاي علمي کشور نسبت به توليد ساچمه مزبور توفيق يافت. سازمان مذکور جهت تشويق و قدرداني از زحمات صورت گرفته در امر طراحي و توليد، مراتب را در روزنامه رسمي کشور منتشر نمود. بیشتربدانید
 

حامیان و مشتریان ما

  • client_1
  • client_2
  • client_4
  • client_5
  • client_6